De beginselen van BARIKOS

De eerste seconden na een ongeval, waarbij de ogen werden blootgesteld aan gevaarlijke substanties, zijn beslissend. BARIKOS oogspoelflessen zijn bedoeld om de ogen met zo veel mogelijk water te spoelen. Het doel hierbij is de snelle verwijdering van vreemde stoffen (zuren en logen) die het oog zijn binnengedrongen voordat de behandeling door de arts begint. Meestal is hiervoor ook de voortdurende spoeling op weg naar de medische verzorging vereist. Bij elke soort irritatie van de ogen door gevaarlijke substanties geldt de spoeling met water als een onomstreden eerstehulpmaatregel. Door water wordt de bijtende substantie uitgewassen en/of verdund, onafhankelijk of het daarbij nu gaat om zuren of logen. Water is vooral de beste keus voor de eerstehulpverlening als tevoren niet duidelijk kan worden ingeschat, met welke chemische substantie het oog eventueel in contact kan komen. Terwijl de goede neutraliserende capaciteit van fosfaat alleen geldt voor zuren, geldt hetzelfde bij boraat alleen voor logen. Water kan zonder enig bezwaar worden gebruikt voor de eerstehulpverlening bij contact met zuren of logen. De oogspoelfles is zodanig ontwikkeld dat ze na de eerste volledige spoeling willekeurig vaak met drinkwater kan worden gevuld, waardoor een voortdurende, ononderbroken spoeling tot het begin van de medische verzorging mogelijk is.